Maxtaxa

Föräldrakooperativet Solen tillämpar maxtaxa precis som i kommunal verksamhet. Maxtaxan på Föräldrakooperativet Solen är lägre än i kommunal verksamhet.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade bruttoinkomst upp till ett inkomsttak. Tjänar hushållet mer än inkomsttaket tillämpas maxtaxa. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år av Skolverket.

Blanketten går antingen att ladda ner, skriva ut och fylla i. Eller så skriver man i fälten digitalt direkt i pdf:en och skriver ut alt. skickar den (med underskrift) till ekonomi@fksolen.se