Publikt

2017-08-13 12:50:43

Om köhantering på Solen


FK Solen tillämpar i stora drag Östersunds kommuns regler för hantering av kö. Det finns ett begränsat antal platser vars antal kan variera mellan terminerna. Beroende på barngruppens sammansättning varierar även antalet lediga platser som i regel tillsätts den 20 Augusti årligen. Inskolningsdatum blir utefter önskemål och med hänsyn till verksamhetens bästa. Verksamheten för en dialog för varje nytt barn.

 

För att ställa sig i kön kontaktas köansvarig. Under vårterminen håller FK Solen en informationskväll dit föräldrar i kön bjuds in för att få veta mer om kooperativet och vad det innebär. För att behålla sin plats i kön ska varje sökande familj ha deltagit på en informationskväll eller på annat sätt aktivt verkat för att ta del av informationen.

 

Tillsättning av platser sker först genom syskonförtur för barn som redan har plats. Därefter används ködatum sorterat på längst tid. Ködatumet blir som tidigast fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. I det fall fler barn har samma ködatum skiljs dem åt slumpartat för att undvika all form av diskriminering.

 

Kontaka Solen på 063 13 38 95 för kontaktuppgifter till aktuell köansvarig.